Dober odziv za pomoč kmetom pri sezonskem delu

Na poziv Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k pomoči kmetom in kmetijskim gospodarstvom pri sezonskih opravilih je odziv zelo dober. Do danes je interes za pokazalo skoraj 300 ljudi, med njimi študentje, delavci na čakanju, brezposelni, upokojenci, družine, samozaposleni ter zaposleni, ki bi želeli pomagati. Ministrstvo pozdravlja pozitiven odziv, kar kaže, da je v Sloveniji veliko ljudi pripravljenih pomagati kmetom oz. sektorju preskrbe s hrano. Ob tem je potrebno poudariti, da ministrstvo ne posega v poslovni odnos ter da je dogovor o sodelovanju in višini plačila stvar delodajalca in na drugi strani iskalca zaposlitve. Nikakor pa ministrstvo ne podpira delo na črno.

Ministrstvo je v projektu reševanja sezonskega dela v času epidemije COVID-19 v vlogi posredovanja informacij tako širši javnosti, kot posameznikom, ki izražajo interes za delo ter na drugi strani delodajalcem oz. iskalcem delavcev. Posebej je potrebno poudariti, da MKGP ne določa višine plačila, saj je to poslovni dogovor med delodajalcem in iskalcem zaposlitve. Poleg tega je minimalna urna postavka za začasno ali občasno delo v kmetijstvu določena skladno z Zakonom o kmetijstvu. Spodbuja pa razumevanje javnosti o pomenu kmetijske pridelave za stabilno preskrbo s hrano v Sloveniji ter ljudi poziva k pozitivnemu pristopu k pomoči, zato da se reši sezona kmetijstva, ki je vezana na t.i. sezonsko delo. Delo na polju oz. pomoč kmetu je za marsikoga lahko priložnost, da je v tem težkem času zaradi čakanja na delo, brezposlenosti, tudi na sploh zmanjšane možnosti dela in gibanja ali drugih razlogov, na svežem zraku, s tem pa zraven poskrbi tudi za svojo psihofizično aktivnost, ob plačilu, ki ga ponudi kmet. Ministrstvo tudi ne podpira dela na črno, zato morajo vsi iskalci zaposlitve ter delodajalci upoštevati vse usmeritve in predpise za legalno delo.

Do danes do 12 ure je minitrstvo prejelo skoraj 300 prijav za delo (po telefonu in e-pošti). Zanimanje so izrazili brezposelni/na zavodu, študentje, cele družine, na čakanju, upokojenci, tujci, samozaposleni v različnih sektorjih, tudi zaposleni in tisti, ki bi želeli samo pomagati brez plačila. Interes je z vseh koncev Slovenije. Trenutno je takih ki iščejo delavce 9 (dela v hmeljiščih, delo na njivi (zelenjava, krompir, druge poljščine), raznovrstna dela na ekološki kmetiji, dopolnilne dejavnosti.

Te, ki se sedaj zanimajo in povprašujejo po tem delu, v kontaktnem centru obvestijo, da bodo njihove podatke posredovali organizacijam, ki trenutno najbolje poznajo konkretne potrebe. Vsi, ki so pustili podatke, bodo prejeli ali mail ali sms o nadaljnjih korakih. Obvestijo jih tudi, da naj spremljajo spletne strani MKGP oz. obvestila, ki jih bodo dobili. Predviden je tudi poseben portal, kjer se bodo zbirale potrebe in povpraševanja.

Ob tem pa lahko izrazimo hvaležnost vsem zainteresiranim, da so pripravljeni pomagati slovenskim kmetom in kmetijskim podjetjem.